Prekogranična suradnja radi pružanja boljih usluga građanima

20.09.2017
„Prekogranična regija gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju.“

Srednje škole - Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima

07.09.2017
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Objava biračima

31.08.2017
u Općini Kotoriba i Općini Podturen

Osnovne škole - Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - šk.god. 2017/2018.

29.08.2017
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja