Provođenje reformske mjere Vlade RH - povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama

02.01.2020
od 1. siječnja 2020. godine

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“,  mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“  te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) omogućeno je posebnim zakonima povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem toga, od 01. siječnja 2020. godine prestao je sa radom Ured državne uprave u Međimurskoj županiji.

Svi poslovi, osim poslova upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje je do sada obavljao Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, povjereni su na obavljanje upravnim odjelima Međimurske županije, a poslovi upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u nadležnosti su Ministarstva uprave.

Povjeravanjem poslova državne uprave županijama, za građane i ostale korisnike usluga u dosadašnjim uredima državne uprave u županijama neće biti promjena u smislu ukidanja ili smanjenja usluga, cilj ove reformske mjere je decentralizacija ovlasti koja će omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana te jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.

Objava biračima Općine Nedelišće

04.12.2019
izbori za članove VMO

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja