Lokalni izbori 2017.

20.04.2017
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara

20.04.2017
Grad Čakovec, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Selnica, Općina Sveta Marija, Općina Sveti Juraj na Bregu

Stambeno zbrinjavanje na prodručjima posebne državne skrbi u 2017. godini

04.04.2017
Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi dodjelom građevinskog zemljišta za 2017. godinu

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja