Registar birača

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu.

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji vodi registar birača za područje Međimurske županije te je nadležan za upis u registar birača, ispravke, dopune i promjenu podataka u registru birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača sukladno Zakonu o registru birača (NN 144/12 i 105/15). 

Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača odnosno u evidenciju birača hrvatskih državljana prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj.

Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za opću upravu, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba broj 24.

Slavica Šopar, referentica za registar birača

Snježana Maraš, referentica za registar birača

Vezani sadržaj

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja