Izdano sedmo izdanje publikacije „Međimurska županija u brojkama 2012. godine“

Fotografije uz članak 1
07.08.2013
Sedmo izdanje publikacije „Međimurska županija u brojkama 2012.” se metodološki i konceptualno oslanja na prethodna izdanja, što korisnicima publikacije omogućuje uspoređivanje, obradu i korištenje podataka. Sadržaj publikacije čine brojčani podaci i grafički prikazi tih podataka koji su svrstani u 19 poglavlja: Opći podaci o županiji, Upravno-teritorijalni ustroj, Stanovništvo, Poslovni subjekti, Zaposlenost, plaće i bruto domaći proizvod, Poljoprivreda i šumarstvo, Industrija, Građevinarstvo, Ekonomski odnosi s inozemstvom, Bruto društveni proizvod i investice, Turizam i ugostiteljstvo, Obrazovanje i kultura, Udruge građana, Zdravstvo, Pravosuđe, Socijalna skrb, Energija i okoliš, Promet i Pregled po županijama.

U sedmom izdanju publikacije u poglavlju Upravno-teritorijalni ustroj dodani su podaci iz Lokalnih izbora 2013. sastav predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, rodna statitistika kandidata i izabranih kandidata.

U poglavljima Stanovništvo i Pregled po županijama dodani su novoizdani podaci o stanovništvo i kućanstvima iz Popisa 2011.

U poglavljima Stanovništvo, Poljoprivreda i šumarstvo i Ekonomski odnosi s inozemstvom  podatke zbog veličine tablica nismo u mogućnosti tiskati ali zbog aktualnosti i zanimljivosti sadržaja, stavljen je link na našu web stranicu (www.udu-mz.hr) na kojoj se nalaze kompletni podaci.

Umjesto poglavlja Trgovina uvedeno je poglavlje Društveni bruto proizvod i investicije, jer se zbog promjenene metodologije istraživanja Državnog zavoda za statistiku ne mogu dobiti podaci za trgovinu po županijama.

Grafički dizajn je nepromijenjen. Publikacija ima 152 stranica, 19 poglavlja, u naslovu svakog poglavlja nalazi se kvalitetna fotografija s međimurskim motivom, sadržaj poglavlja i komentar.

Publikacija je tiskana u nakladi od 300 primjeraka a podijeliti će se ustanovama, tijelima javne uprave i jedinicama lokalne samouprave.

Datoteke uz članak
"MŽ u brojkama 2012. 4.86 MB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja