Upis učenika s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016/2017.

01.06.2016

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15) i Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016/2017. (NN 48/16).

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisano je da kandidat s teškoćama u razvoju je kandidat koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o primjerenom programu obrazovanja.

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10).

Za ostvarivanje prava za rangiranje na zasebnim ljestvicama poretka, a sukladno gore navedenim Odlukama i uputama iz publikacije „Idemo u srednju! – prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016/2017. za upis učenika s teškoćama u razvoju", kandidat s teškoćama u razvoju obavezno prilaže:

  • Rješenje Ureda državne uprave o primjerenom programu obrazovanja
  • Stručno mišljenje Službe za profesionalnu usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkog i/ili gimnazijskog) izdanoga na temelju mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidiscipliniranog tima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju koji žele iskoristiti mogućnost upisa temeljem članka 22. Pravilnika o elementima  i  kriterijima  za   izbor   kandidata za  upis u  I. razred srednje  škole  prijavljuju se  uredu državne  uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba, a koji  će mu pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa obrazovanja za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom, roditelj i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima obrazovanja koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svom stručnom mišljenju – roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti programe obrazovanja i srednje škole u kojima se ti programi obrazovanja izvode redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti neograničen broj škola u određenoj županiji, a koje taj program obrazovanja izvode. 

Zatim će Upisno povjerenstvo ureda državne uprave unijeti u sustav Nacionalnog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) navedene odabire za pojedine kandidate.

Nakon navedenog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, te će se navedeni kandidati rangirati na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

U školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i  na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisno povjerenstvo ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužan je o tome obavijestiti kandidata.

Redoslijed kojim su programi obrazovanja navedeni u stručnome mišljenju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ne predstavljaju listu prioriteta. Isto tako, sam poredak programa obrazovanja na listi prioriteta koji će roditelj i kandidat iskazati upisnom povjerenstvu ureda državne uprave ne jamči niti osigurava da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinom razrednom odjelu, a sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Naime, u pojedini razredni odjel mogu biti uključena najviše tri učenika s teškoćama u razvoju. Ako je u razredni odjel uključen jedan učenik s teškoćama, razredni odjel ne može imati više od 26 učenika, s dva uključena učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 23 učenika, a sa tri učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 20 učenika. 

Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare pravo upisa u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016/2017. („Narodne novine“ broj 52/15) točkom XII. propisani su rokovi u kojima će se učenici s teškoćama u razvoju prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016/2017. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.


LJETNI UPISNI ROK PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

 

02.06.2016.-15.06.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

02.06.2016.-20.06.2016.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

 

02.06.2016.-20.06.2016.

 

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

 

21.06.2016.-23.06.2016.

 

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

 

24.06.2016.

               

 

JESENSKI UPISNI ROK PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

 

16.08.2016.-17.08.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

16.08.2016. – 17.08.2016.

 

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

 

16.08.2016. – 17.08.2016.

 

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

 

 

18.08.2016.

 

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 

 

19.08.2016.

 

         

 

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja