Uputa o postupanju u postupcima utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

26.01.2018
Ministarstvo znanosti i obrazovanja svojim dopisom KLASA: 602-92/17.03/00521, URBROJ: 533-26-17-0002 od 09. siječnja 2018. godine dalo je Uredima državne uprave u županijama i Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba uputu o postupanju u postupcima utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, a vezano uz odredbe Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14) i Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15).  
Datoteke uz članak
Uputa o postupanju Ministarstva znanosti i obrazovanja 275.90 kB
Uputa Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku 204.22 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja