Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove posjeduje, raspolaže ili nadzire informacije koje su grupirane i sistematizirane na slijedeći način:

 • Obrtni registar,
 • Upisnik o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju,
 • Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj,
 • Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu,
 • Upisnik turističkih agencija,
 • Upisnik turističkih vodiča,
 • Upisnik licencija za pružanje turističkih usluga građana,
 • Upisnih izdanih licencija za unutarnji javni cestovni prijevoz,
 • Upisnik izdanih licencija za obavljanje kolodvorskih usluga,
 • Upisnik izdanih licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu,
 • Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja