BraniteljiUpravni i stručni poslovi koji se odnose na priznavanje statusa i ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, pirotehničara i članova njihovih obitelji te poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika obavljaju se po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15).

Poslovi neposredne provedbe citiranih propisa su:

 • priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i prava na osobnu invalidninu, posebni doplatak, ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, prava na usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma, prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma,
 • vođenje postupka za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata,
 • priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI od I. do IV. skupine, koji je do smrti koristio doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
 • priznavanje statusa članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu, prava na uvećanu obiteljsku invalidninu, prava na povećanu obiteljsku invalidninu,
 • priznavanje statusa članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu povećane obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu uvećane obiteljske invalidnine,
 • priznavanje prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na osigurninu članova obitelji nestalog, naknadno ekshumiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući korisnicima zajamčene minimalne naknade, koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu ispunjavati osnovne životne zahtjeve,
 • priznavanje prava na troškove prijevoza za izlazak pred Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo u Zagrebu, za postupke koji se vode po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • priznavanje prava na osobnu invalidninu, prava na posebni doplatak, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ranjenim ili ozlijeđenim pirotehničarima,
 • priznavanje statusa člana obitelji stradalog pirotehničara i ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu,
 • provedba posebnog postupka za naknadu štete Republici Hrvatskoj odnosno povrat ne pripadajućih sredstava i odgovarajuća suradnja s pravosudnim tijelima,
 • vođenje poslova vezanih za medicinsko vještačenje pred Prvostupanjskim liječničkim povjerenstvom,
 • vođenje poslova organizacije pokopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz vojne počasti i poslovi vezani za povrat dijela troškova sahrane,
 • priznavanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji,
 • priznavanje prava na besplatne udžbenike,
 • priznavanje prava na besplatni topli obrok djeci hrvatskih branitelja, korisnika naknade za nezaposlene ili zajamčene minimalne naknade.

.


Datoteke uz članak
Zahtjev, besplatni udžbenici 65.50 kB
Zahtjev, povrat pogrebnih troškova 29.50 kB
Zahtjev, mirnodopski vojni invalid 11.14 kB
Zahtjev, vojni ratni invalid 11.15 kB
Zahtjev, doplatak za pripomoć u kući 12.33 kB
Zahtjev, pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti 60.00 kB
Zahtjev, isplata neisplaćenih primanja 11.18 kB
JNP, obrazac 2 50.00 kB
JNP, obrazac 3 42.50 kB
JNP, obrazac 4 47.50 kB
Zahtjev, obiteljska invalidnina 11.18 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja