Sportska inspekcija


Nadležnost sportske inspekcije -   inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u Uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradski ured Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori i glavni sportski inspektori ministarstva nadležnog za sport.


Poslovi sportske inspekcije - u provedbi nadzora nad fizičkim i pravnim osobama u sustavu sporta koje podliježe nadzoru sportske inspekcije, inspektor utvrđuje stanje u vezi s obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), a osobito prema članku 9. Zakona o sportskoj inspekciji (NN 86/12).


KONTAKT: 

e-mail: sportska.inspekcija@udu-mz.hr

tel: 040 374 068       

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja