Služba za društvene djelatnosti

Služba za društvene djelatnosti posjeduje, raspolaže ili nadzire informacije koje su grupirane i sistematizirane na slijedeći način:

 • pregled predškolskih ustanova na području Međimurske županije,
 • pregled osnovnih i srednjih škola koje djeluju na području Međimurske županije,
 • informacije o osnovnom obrazovanju odraslih,
 • evidencija HRVI iz Domovinskog rata,
 • evidencija poginulih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata,
 • evidencija hrvatskih branitelja koji su umrli tijekom godine,
 • evidencija korisnika opskrbnine,
 • evidencija učesnika NOR-a i poraća,
 • informacije o provođenju programa predškola za djecu nacionalnih manjina,
 • informacije o radu Povjerenstva za ocjenu djece dorasle za upis u 1. razred i djece s poteškoćama u razvoju,
 • pregled županijskih natjecanja,
 • evidencija izdanih radnih knjižica,
 • evidencija osoba kojima je priznato pravo na zdravstvenu zaštitu,
 • vođenje registra športskih djelatnosti,
 • vođenje registra neprofitnih pravnih osoba kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja