Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Služba za opću upravu i zajedničke poslove posjeduje, raspolaže ili nadzire informacije koje su grupirane i sistematizirane na slijedeći način:

  • popis birača Međimurske županije,
  • registar stanovništva s prebivalištem u Međimurskoj županiji,
  • registar udruga sa sjedištem u Međimurskoj županiji,
  • državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih,
  • evidencija građana upisanih u knjigu državljana na području Međimurske županije,
  • računovodstvene informacije,
  • kadrovske informacije,
  • pregled važećih općih akta gradova i općina u Međimurskoj županiji,
  • pregled informacija iz pisarnice.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja