Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Ostvarivanje prava na pokop uz vojne počasti i povrat troškova pokopa

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09) u svrhu ostvarivanja prava na pokop uz vojne počasti i povrata troškova pokopa potrebno je prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Pokop uz vojne počasti:

  1. Zahtjev stranke (podnosi se u Uredu državne uprave najkasnije jedan dan prije pokopa).
  2. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje Ured za obranu Čakovec/Prelog i Policijska uprava Međimurska).
  3. Prijava činjenice smrti ili smrtni list (izdaje Matični ured).

 2. Povrat troškova pokopa:

  1. Zahtjev stranke (podnosi se u Uredu državne uprave najkasnije 90 dana nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)
  2. Original računi
  3. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje Ured za obranu Čakovec/Prelog i Policijska uprava Međimurska).
  4. Prijava činjenice smrti ili smrtni list (izdaje Matični ured).
  5. Preslika tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva.
  6. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe).

Povrat troškova pokopa

Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09) u svrhu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike potrebno je prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev stranke (podnosi se u Uredu državne uprave) – OBRAZAC 1.
 2. Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava (daje se u Uredu državne uprave) – OBRAZAC 2.
 3. Podaci o članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva (daje se u Uredu državne uprave) – OBRAZAC 3.
 4. Rodni list – za sve članove kućanstva (Matični ured).
 5. Vjenčani list – za supružnike (ne stariji od 6 mj.) ili Presuda o razvodu braka (za razvedene supružnike – preslika) – Matični ured.
 6. Uvjerenje o prebivalištu, za sve članove kućanstva (izvornik) MUP (Policijska uprava međimurska).
 7. Rješenje o priznatom statusu HRVI ili pravu na obiteljsku invalidninu, preslika.
 8. Uvjerenje o statusu i uvjerenje o pripadnosti (Ured za obranu ili MUP) – za hrvatske branitelje koji se školuju.
 9. Potvrda osnovne ili srednje škole da je korisnik upisan u tekuću školsku godinu (razred prvi put – izvornik, izdaje se po upisu u školsku godinu).
 10. Potvrda visokog učilišta o upisu tekuće akademske godine, odnosno potvrda o godini prvog upisa prve akademske godine studija i potvrda o broju ukupno stečenih ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija (posebno iskazani za svaku godinu studija), zaključno sa 31. listopadom prethodne kalendarske godine i o broju ECTS bodova koje mora steći do kraja upisanog studija za studente koji studiraju na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 11. Preslika štednog ili tekućeg računa.

Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na besplatne udžbenike:

 • za korisnike, učenike osnovnih i srednjih škola, od 15. lipnja do zaključno 1. studenoga tekuće godine,
 • za korisnike, redovne ili izvanredne studente na visokim učilištima od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Cenzus za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike iznosi od 01.01.2006. godine 1995,60 kn.

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje cenzusa po članu kućanstva:

 1. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe: - za sve punoljetne članove kućanstva i djecu bez jednog ili oba roditelja

  1. Uvjerenje da ne prima novčanu naknadu ili mirovinu – izvornik, ili
  2. Uvjerenje o ukupnom iznosu novčane naknade/mirovine za prethodnu godinu ili mjesečnom iznosu za prvi cijeli mjesec tekuće godine po ostvarenju – izvornik.

 2. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec: - za punoljetne, nezaposlene članove kućanstva

  1. Uvjerenje o nezaposlenosti i period nezaposlenosti – izvornik, ili
  2. Vlastoručna izjava da nije prijavljen/a na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO, te da ne obavlja samostalnu djelatnost.

 3. Uvjerenje HZZO, Područne službe Čakovec: - samo za osobe koje primaju naknadu plaće, Potvrda o ukupnim primanjima za period primanja naknade – izvornik.

 4. Potvrda poslodavca: -samo za zaposlene članove kućanstva

  1. Potvrda o visini dohotka za prošlu godinu, izvornik, i
  2. Obrazac PK-1 za prethodnu godinu, preslika.

 5. Potvrda Porezne uprave Čakovec:

  1. Potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu – za sve članove kućanstva, izvornik.
  2. Potvrda o isplaćenim dohocima i uplaćenom porezu za prethodnu godinu – za sve članove kućanstva koji ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava, preslika.


Ostvarivanje prava na doplatak za pripomoć u kući

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09)), potrebno je, u svrhu ostvarivanja prava na doplatak za pripomoć u kući, prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev stranke
 2. Rješenje o priznatom pravu na opskrbninu (Ured državne uprave)
 3. Medicinska dokumentacija (stranka)
 4. Potvrda da nije korisnik doplatka za njegu i pomoć druge osobe prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 5. Potvrda da nije korisnik doplatka za njegu i pomoć druge osobe prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Centar za socijalnu skrb).

Pravo na pripomoć u kući

Ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09), potrebno je, u svrhu ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev stranke
 2. Rodni list (Matični ured)
 3. Domovnica (Matični ured)
 4. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja (Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova)
 5. Medicinska dokumentacija (stranka)
 6. Uvjerenje o prebivalištu (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (Ministarstvo pravosuđa)
 8. Uvjerenje da li je korisnik novčane naknade za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom osiguranju (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 9. Potvrda o stradavanju (nadležna postrojba Oružanih snaga RH, nadležno tijelo Ministarstva obrane, policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova)
 10. Ratni put (nadležna postrojba Oružanih snaga RH, nadležno tijelo Ministarstva obrane, policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova)
 11. Potvrda o zatočenju u neprijateljskom logoru i nestanku (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti).

Priznavanje statusa ratnog vojnog invalida

Ostvarivanje prava na posebni doplatak

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09), potrebno je, u svrhu ostvarivanja prava na posebni dodatak, prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Potvrda o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
 2. Potvrda da nije korisnik mirovine (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 3. Potvrda da nije korisnik novčane naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja