Zaštita vojnih i civilnih invalida rata

Ostvarivanje statusa mirnodopskog vojnog invalida

Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03), potrebno je, u svrhu ostvarivanja statusa mirnodopskog vojnog invalida, prikupiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev stranke
 2. Rodni list (Matični ured)
 3. Domovnica (Matični ured)
 4. Medicinska dokumentacija (stranka)
 5. Vojna knjižica (stranka)
 6. Zdravstvena knjižica vojnog obveznika (stranka)
 7. Potvrda o odsluženju vojnog roka (Ministarstvo obrane)
 8. Potvrda o stradavanju (nadležna postrojba Oružanih snaga RH)
 9. Uvjerenje o prebivalištu (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 10. Uvjerenje o nekažnjavanju (Ministarstvo pravosuđa)
 11. Uvjerenje o nekažnjavanju (Ministarstvo pravosuđa)

mirnodopski invalid.doc
Zahtjev za priznanje statusa mirnodopskog vojnog invalida 
30.50 kBKontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja