Potvrda o uzdržavanju i o obiteljskom statusu

Potvrda o uzdržavanju i potvrda o obiteljskom statusu

Zahtjevu stranke za izdavanje potvrde o uzdržavanju i potvrde o obiteljskom statusu potrebno je priložiti:

 1. potvrda o obiteljskom statusu (Austrija, Njemačka, Italija)

  • vjenčani list
  • rodni listovi za djecu

 2. potvrda o uzdržavanju

  • dokumenti iz kojih je vidljivo srodstvo članova obitelji koje osoba zaposlena u inozemstvu uzdržava (rodni list, vjenčani list, osobna iskaznica)
  • dokumenti iz kojih je vidljivo kolika su novčana primanja uzdržavane osobe
  • za zaposlenu osobu potvrda o isplaćenim plaćama od poslodavca i potvrda o visini dohotka od mjesno nadležne porezne uprave
  • za nezaposlene osobe prijavljene kod Zavoda za zapošljavane potvrda da su u evidenciji nezaposlenih osoba, a ako nije prijavljena, radna knjižica iz koje je vidljivo da nije u radnom odnosu i potvrda o visini dohotka od mjesno nadležne porezne uprave
  • za radno sposobne osobe (žene mlađe od 60 godina i muškarci mlađi od 65 godina) koji nisu prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje i nemaju radnu knjižicu zahtjevu prilažu potvrdu o visini dohotka od mjesno nadležne porezne uprave i daju izjavu na zapisnik da su nezaposlene uz dva svjedoka koji potvrđuju istinitost izjave (svjedoci ne smiju biti u rodbinskim vezama)
  • za korisnike mirovine uvjerenje HZZMO da je korisnik mirovine i potvrda o visini dohotka od mjesno nadležne porezne uprave
  • za osobe koje nisu radno sposobne (žene starije od 60 godina i muškarci stariji od 65 godina), a nisu korisnici mirovine uvjerenje HZZMO-a da nisu korisnici mirovine i potvrda o visini dohotka od mjesno nadležne porezne uprave.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja