Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno članku 21. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)  Ured državne uprave u Međimurskoj županiji je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazao na obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. 2016. i 2017.  godini.


Datoteke uz članak
Pregled ugovora 85.00 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja