Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 Odluka USRH), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13) predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, i  donio je Plan nabave za 2016. godinu.

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji planira u proračunskoj 2016. godini izvršiti nabavu roba, radova i usluga prema prikazu Plana nabave koji je u privitku. Prikaz plana nabave sadrži slijedeće podatke:          

  • predmet nabave,
  • evidencijski broj nabave,
  • procijenjena vrijednost nabave,
  • vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi,
  • sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
  • planirani početak postupka,
  • planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Datoteke uz članak
Plan nabave za 2016. 292.97 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja