Službenica za informiranje: Karmela Habuš Zadravec,  tel: 374-061, e-mail: karmela.habus@udu-mz.hr 
 
 Etički povjerenik: Nenad Juzbašić,
 tel: 374-103, e-mail: nenad.juzbasic@udu-mz.hr 
 
 Povjerenica za ravnopravnost spolova: Ksenija Strelec,
 tel: 374-186, ksenija.strelec@udu-mz.hr


Radno vrijeme Ureda:  8.00 - 16.00 (ponedjeljak - petak)

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja