Obavijesti - Arhiva

Godina: 2011
Mjesec: 04
Broj rezultata: 1

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 06.04.2011

kliknite za detalje..
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01; Urbroj: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama...

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja