Obavijesti - Arhiva


Broj rezultata: 246

28. rujna - Međunarodni dan prava na pristup informacijama 28.09.2007

kliknite za detalje..
28. rujna Međunarodni dan prava na pristup informacijama obilježava se u svijetu od 2002. godine s namjerom podizanja svijesti građana o tom važnom pravu.

Donesen Zakon o volonterstvu 27.06.2007

kliknite za detalje..
Volonterstvo je postojalo u samim počecima organiziranja društvene zajednice i nastavilo je postojati kao aktivnost koja oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva kao što su zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.

Upisi u prvi razred srednjih škola za školsku 2007/08. godinu 12.06.2007

kliknite za detalje..
Temeljem članka 58. Zakona o srednjem školstvu (N.N. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05.) natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola objavljuje se u dnevnom tisku.

Uvid u popis birača za nacionalne manjine 01.06.2007

kliknite za detalje..
Uvid u popis birača za nacionalne manjine moguće je obaviti i u subotu 2. lipnja 2007. godine u vremenu od 8.00 do 17.00 sati u prostorijama Ureda (soba 14)…

Realizacija plana prijama u državnu službu za 2007. godinu 23.05.2007

kliknite za detalje..
Planom prijama u državnu službu za 2007. godinu u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji odobreno je zapošljavanje 7 službenika na neodređeno vrijeme.

Raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 21.05.2007

kliknite za detalje..
Vlada je na sjednici 9. svibnja 2007. donijela Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izora određena je nedjelja, 17. lipnja 2007. godine.

Upisi učenika u srednje škole 26.05.2008

kliknite za detalje..
Na temelju članka 57., stavka 4. Zakona o srednjem školstvu (NN, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je Odluku o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2008./2009. kojom se utvrđuje broj mjesta u prvim razredima srednjih škola te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u školsku godinu 2008/09.

Održani 13. športski susreti SDLSN RH 14.05.2007

kliknite za detalje..
U Zatonu kod Zadra od 9. do 13. svibnja 2007. godine održani su 13. športski susreti Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske. Oko 1.800 službenika i namještenika natjecalo se u malom nogometu, odbojci na pijesku, stolnom tenisu, tenisu, pikadu, kuglanju, streljaštvo, uličnoj košarci, potezanju užeta, belotu i šahu.

Prijevoznicima Međimurske Županije 05.05.2007

kliknite za detalje..
Poziv za usklađivanje poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske 06.06.2007

kliknite za detalje..
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dana 25. ožujka 2007. godine donio je Naredbu kojom se propisuju mjere radi sprečavanja pojave i širenja klasične svinjske kuge i kojom su utvrđena zaražena i ugrožena područja u Republici Hrvatskoj.

Raspisivanje drugog natječaja za prikupljanje prijava za SAPARD program 29.03.2007

kliknite za detalje..
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi objavilo je drugi javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1 (Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva) i Mjeru 2 (Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda).

Mobilni tim za rješavanje statusnih pitanja Roma u Donjoj Dubravi 19.03.2007

kliknite za detalje..
U okviru vladinog Nacionalnog programa za Rome osnovani su mobilni timovi za rješavanje statusnih pitanja Roma. Mobilni tim u našoj županiji čine predstavnici Policijske uprave, Ureda državne uprave, Centra za socijalnu skrb i predstavnici Roma.

Crkvene matične knjige vjenčanih i umrlih vraćene Crkvi 13.03.2007

kliknite za detalje..
Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklopile su sporazum o povratu crkvenih matičnih knjiga. Realizacija ovog sporazuma započela je u Međimurskoj županiji prilikom posjeta premijera Ive Sanadera Međimurju.

Novi Zakon o popisima birača 26.02.2007

kliknite za detalje..
Popise birača vodi Ured državne uprave u Međimurskoj županiji za cijelo područje županije. Ovim Zakonom Ured se utvrđuje voditeljem zbirke osobnih podataka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Izdana brošura "Međimurska županija u brojkama" 02.05.2007

kliknite za detalje..
Brošura "Međimurska županija u brojkama" daje prikaz najvažnijih službenih statističkih podataka o našoj županiji, najvažnije usporedne podatke za Hrvatsku, a nastojali smo dati prikaz podataka i iz drugih županija.

Konferencija za novinare na temu zakona o športu 08.12.2006

kliknite za detalje..
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji održao je 7. prosinca 2006. godine konferenciju za novinare na temu Zakona o športu. Na konferenciji su bili prisutni predstojnik Ureda Branimir Posavec, pomoćnik predstojnika Radovan Marciuš i službenica Karmela Habuš Zadravec.

Minimalni prinos zaI proizvodnju 2006. godini 29.11.2006

kliknite za detalje..
Naputkom ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva KLASA: 011-02/06-01/97 URBROJ: 525-01-06-1 od 21. studenoga 2006. godine utvrđeni su minimalni prinosi po hektaru za proizvodnju u 2006. godini kako slijedi...

Matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih u digitalnom obliku 08.11.2006

kliknite za detalje..
Razlog posjeta načelnice Odjela za građanska stanja u Središnjem državnom uredu gospođe Ruže Šimunec i njenih suradnica Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji bio je mikrofilmiranje i digitalizacija matičnh knjiga. Zvonimir Baričević, pročelnik Središnjeg fotolaboratorija Hrvatskog državnog arhiva održao je prezentaciju o funkcionalnim aspektima mikrofilmiranja i digitalizacije matičnih knjiga.

Početak pokusnog ispitivanja na bušotini Zebanec-2 (Zb-2) 30.10.2006

kliknite za detalje..
Na bušotini Zebanec-2, koja se nalazi na području grada Mursko Središće u Međimurskoj županiji, INA-Industrija nafte, d.o.o., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina započet će 2. studenog 2006. godine s pokusnim ispitivanjem u sklopu odobrenog projekta ...

Registar športskih djelatnosti 25.10.2006

kliknite za detalje..
Na temelju čl.20. Zakona o športu («N.N.» 71/06) u «Narodnim novinama» br. 116/06 objavljen je Pravilnik o registru športskih djelatnosti.

Postupak za izdavanje rješenja za stavljanje u promet grožđa berbe 2006. 22.09.2006

kliknite za detalje..
Odredbom članka 36. i 37. Zakona o vinu ( «Narodne novine» 96/03), propisan je način stavljanja grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u promet, te je obvezatno Rješenje o istom, koje donosi Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja