Obavijesti - Arhiva


Broj rezultata: 246

Prirodno kretanje stanovništva Međimurske županije u 2005. 18.09.2006

kliknite za detalje..
Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1), o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2), a o vjenčanima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (obrazac DEM-3), za svaki upis u državnu maticu rođenih, umrlih ili vjenčanih.

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) 12.09.2006

kliknite za detalje..
Dana 25. srpnja 2006. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima objavljen u Narodnim novinama broj 79/06. Tako je odredbom članka 1. navedenog Zakona propisano, da se vlasništvo posebnog dijela nekretnine ne može uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga samostalna prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina.

Kako registrirati poslovne subjekte 25.08.2006

kliknite za detalje..
Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dijelove tih subjekata.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja 18.08.2006

kliknite za detalje..
Pravilnikom se određuju uvjeti i mjerila za davanje i oduzimanje suglasnosti izvođačima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini. Pravilnik stupa na snagu 01. listopada 2006. godine.

Obvezno uklanjanje ambrozije 16.08.2006

kliknite za detalje..
Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisiifolia L. (NN br. 90/06) od 31. srpnja 2006. godine propisane su mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije/limundžika-Ambrosia artemisiifilia L. koje su dužni provoditi...

Intervencijski otkup pšenice 16.08.2006

kliknite za detalje..
Vlada Republike Hrvatske je 20. srpnja 2006. godine donijela Uredbu o tržnom redu za pšenicu u 2006. godini kojom je utvrđena zajamčena cijena za pšenicu standardne kakvoće...

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne i blijedožute krumpirove cistolike nematode 16.08.2006

kliknite za detalje..
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dana 13. srpnja 2006. godine donio je naredbu kojom se propisuju mjere koje se poduzimaju za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike nematode i blijedožute krumpirove cistolike nematode u skladu sa kojom će se provoditi poseban nadzor radi utvrđivanja prisutnosti i proširenosti krumpirovih cistolikih nematoda.

Izmjene zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu 16.08.2006

kliknite za detalje..
Hrvatski Sabor donio je 13. srpnja 2006. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu objavljenom u NN br. 85/06. Bitne izmjene navedenog Zakona vezane su uz promjene u osnovnim plaćanjima...

Robna razmjena Međimurske županije sa inozemstvom po gradovima i općinama za razdoblje od siječnja do prosinca 2005. 27.07.2006

kliknite za detalje..
Izvori podataka robne razmjene s inozemstvom koje je objavio Državni zavod za statistiku su Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Raspisivanje natječaja za prikupljanje prijava za SAPARD program 24.07.2006

kliknite za detalje..
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi objavilo je u ponedjeljak, 24. srpnja 2006. godine u Narodnim novinama javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1 i Mjeru 2

Verifikacija upisa u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih prethodi uspostavljanju projekta e-matice 19.07.2006

kliknite za detalje..
Načelnica Odjela za građanska stanja u Središnjem državnom uredu za upravu gospođa Ruža Šimunec je u dvodnevnom posjetu Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji. Razgovarala je sa matičarima o formalnim i informatičkim aspektima upisa u državne matice, a povodom pokretanja pilot programa verifikacije upisa u državne matice u svim matičnim uredima u Međimurskoj županiji.

Izvješće o upisu učenika u srednje škole u ljetnom upisnom roku 14.07.2006

Predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Edita Grubišić u radnom posjetu Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji. 13.07.2006

kliknite za detalje..
U četvrtak 13. srpnja 2006. godine Predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Edita Grubišić posjetila je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. Predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec upoznao je predstojnicu Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Editu Grubišić i njene suradnike sa radom Ureda.

Izvješće o prijavama za upis i upisu učenika u I. razred srednje škole 07.07.2006

Priopćenje Državnog zavoda za statistiku 04.07.2006

kliknite za detalje..
Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i Međimursku županiju od 2001. do 2003. godine. U ovom priopćenju Državnog zavoda za statistiku prvi puta se objavljuje bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije za razdoblje od 2001. do 2003. godine prema područjima djelatnostima.

Po potvrde o rođenju i domovnice u najbliži matični ured 24.06.2006

kliknite za detalje..
Uvođenjem novog računalnog sustava državnih matica, građanima je omogućeno da javne isprave o činjenici rođenja, sklapanja braka i smrti, a koje su upisane u državne matice na području Međimurske županije, podignu u njima najbližem matičnom uredu prema mjestu njihova prebivališta.

Prethodna stručna rasprava o Nacrtu prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 30.05.2006

kliknite za detalje..
U skladu s Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine", broj 101/98), Općina Kotoriba organizira prethodnu stručnu raspravu o Nacrtu prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba (PPUO) u srijedu, 31. svibnja 2006. g. u 11.00 sati u općinskim prostorijama.

Sadržaj idejnog rješenja za izdavanje lokacijske dozvole za građevinu koju je potrebno priključiti na elektroeneregetsku mrežu 30.05.2006

kliknite za detalje..
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 02. veljače 2006. godine, sukladno odredbi članka 29. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 68/01 i 177/04) donijela Opće uvjete za opskrbu električnom energijom koji su objavljeni u "Narodnim novinama", broj 14/06. od 08. veljače 2006. godine.

Upisi u prvi razred srednjih škola za školsku 2006/07. godinu 26.05.2006

kliknite za detalje..
Za Međimursku županiju u školskoj 2006/07. godini odobrena je kvota od 1498 upisnih mjesta, prema školama: Gimnazija Čakovec 210, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 210, Graditeljska škola Čakovec 340, Gospodarska škola Čakovec 190, TIOŠ Čakovec 368 i Srednja škola Prelog 180. U prvi razred srednjih škola za školsku 2006/07. godinu učenici će se upisivati u sljedećim rokovima...

Nacionalni ispiti gimazijskih škola prvih razreda 03.05.2006

kliknite za detalje..
Ove školske godine po prvi puta u Republici Hrvatskoj provest će se nacionalni ispiti za učenike prvih razreda gimnazije. Nacionalni ispiti su standardizirani vanjski ispiti koje organizira Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) a kojima se provjerava u kojoj su mjeri učenici sposobni koristiti znanja iz vještine iz pojedinih nastavnih predmeta.

Studij Javne uprave 07.03.2011

kliknite za detalje..
Sveučilište u Zagrebu i ove akademske godine organizira poslijediplomski specijalistički studij Javne uprave....

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja