Ispostava Prelog

23.12.2008

U Ispostavi u Prelogu obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave za područje Grada Preloga te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

Osim dosadašnjih poslova iz oblasti matičarstva i imovinsko – pravnih poslova, od 29. prosinca 2008. godine će se u Ispostavi obavljati i poslovi iz područja društvenih djelatnosti te područja gospodarstva. U tu svrhu su u Ispostavi i formirani Pododsjek za društvene djelatnosti i Pododsjek za gospodarstvo.

U Pododsjeku za društvene djelatnosti

 • zaprimati će se zahtjevi za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida,
 • voditi upravni postupak i donositi rješenja za priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida,
 • prava hrvatskih branitelja na opskrbninu,
 • prava učesnika NOR-a i JNA na opskrbninu i pripomoć u kući i drugih pripadajućih prava,
 • voditi će se upravni postupak i donositi rješenja za otvaranje obiteljskih domova,
 • voditi će se upravni postupak i donositi rješenja za otvaranje predškolskih ustanova,
 • voditi će se upravni postupak i donositi rješenja za ostvarivanje prava zdravstveno neosiguranih osoba na zdravstveno osiguranje,
 • podnositi će se zahtjevi i donositi rješenja za izuzeće žena (radnica) od zabrane noćnog rada
 • radi ostvarivanja poreznih olakšica, zaposleni u inozemstvu moći će u Prelogu dobiti potvrde o uzdržavanju i potvrde o obiteljskom statusu
 • invalidne osobe neće morati više zbog objave za povlaštenu vožnju u Čakovec, već će se iste također izdavati i u Ispostavi Prelog.

U Pododsjeku za gospodarstvo obavljat će se poslovi iz oblasti gospodarstva i poljoprivrede te imovinsko – pravni poslovi.

Naročito će se obavljati slijedeći poslovi:

 • Iz područja obrtništva

  • izdavanje rješenja o upisu u obrtni registar novih obrta i statusnih promjena kod obrtnika
  • izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporedne djelatnosti
  • zamjena obrtnica u skladu sa novom NKD
  • postupci u vezi trgovine, ugostiteljstva, turizma i prijevozništva (obrtnici, domaćinstva građana, seoska domaćinstva, MTU za poljoprivrednike koji se bave trgovinom)
  • rad sa strankama i obavljanje očevida na terenu
  • vođenje propisanih upisnika i evidencija, izdavanje izvadaka iz OR-a i raznih uvjerenja
 • Iz područja trgovačkih društava

  • izdavanje rješenja o ispunjavanju Minimalno tehničkih uvjeta za početak rada trgovačkih društava
  • postupci u vezi trgovine, ugostiteljstva, turizma i prijevozništva
  • rad sa strankama i obavljanje očevida na terenu
  • izrada izvještaja nadležnim ministarstvima
 • Iz područja poljoprivrede

  1. Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

   • Upis novog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik
   • Promjena nositelja gospodarstva
   • Upis članova u Upisnik
   • Ispis članova iz Upisnika
   • Promjene vezane uz pojedino poljoprivredno gospodarstvo: promjena sjedišta, promjena prebivališta nositelja i članova gospodarstva, promjenu bankovnog računa i ostale promjene
   • Promjene vezane uz posjede pojedinog poljoprivrednog gospodarstva
   • Obrada zahtjeva za poticaj
   • Izdavanje uvjerenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

  2. Provođenje upravnog postupka za ostvarivanje prava na potporu dohotku
  3. Obrada zahtjeva za potporu osiguranja
  4. Izdavanje potvrde o matičnom broju poljoprivrednika
  5. Izdavanje i ovjera knjižice goriva za poljoprivrednike
  6. Izdavanje uvjerenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  7. Izdavanje dozvola za krčenje odnosno čistu sječu
  8. Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja

URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja