Izdana publikacija "Međimurska županija u brojkama 2008."

17.06.2009
Održana konferencija za novinare povodom izdavanja publikacije „Međimurska županija u brojkama 2008.” Konferenciji su prisustvovali predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Branimir Posavec, dipl.iur, voditelj Odsjeka za statistiku Vladimir Pongrac, dipl.oec. i Radovan Marciuš, voditelj Odsjeka za opću upravu, dipl.oec. Treće izdanje publikacije „Međimurska županija u brojkama 2008.” se metodološki i konceptualno oslanja na prethodno izdanje, što korisnicima publikacije omogućuje uspoređivanje, obradu i korištenje podataka. Sadržaj publikacije čine brojčani podaci i grafički prikazi tih podataka koji su svrstani u 19 poglavlja: Opći podaci o županiji, Upravno-teritorijalni ustroj, Stanovništvo, Poslovni subjekti, Zaposlenost, plaće i bruto domaći proizvod, Poljoprivreda i šumarstvo, Industrija, Građevinarstvo, Ekonomski odnosi s inozemstvom, Trgovina, Turizam i ugostiteljstvo, Obrazovanje i kultura, Udruge građana, Zdravstvo, Pravosuđe, Socijalna skrb, Energija i okoliš, Promet i Pregled po županijama.

Podaci se prikazuju na različite načine, zbirno po županijama, po općinama, uspoređuju se s podacima za Hrvatsku i za ostale županije. Izvori podataka su: službena statistička istraživanja Državnog zavoda za statistiku, evidencije Ureda državne uprave, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Obrtnička komora Međimurske županije, Elektra, Međimurje-plin, Međimurskih voda i drugih.

Kod iznošenja podataka uvijek smo nastojali dati najnovije podatke kojima raspolažemo. Treba istaći i kvalitetne fotografije, većinom s međimurskim motivom koje nas svojom tematikom uvode u svako poglavlje.

Publikacija je tiskana u nakladi od 500 primjeraka. Ona se neće prodavati, već kao i prethodna izdanja, dijeliti školama, knjižnicama, tijelima javne uprave, jedinicama lokalne samouprave i manjim dijelom privrednim subjektima. Za građane će biti na raspolaganju verzija u PDF-formatu koja će se moći skinuti s ove web stranice.

Datoteke uz članak
Međimurska županija u brojkama 2008. 2.91 MB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja