Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – UVID U POPIS BIRAČA

31.05.2011

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela je:

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća manjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave   i

Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih  manjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

objavljene u „Narodnim novinama“ broj 56 od 20. svibnja 2011. godine.

Za dan provede izbora određena je nedjelja, 10. srpnja 2011. godine.

Obavještavaju se građani, pripadnici ROMSKE, SLOVENSKE, SRPSKE, ALBANSKE i RUSKE nacionalne manjine koji imaju biračko pravo da mogu obaviti uvid u popis birača.

Uvid se može obaviti u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec, R. Boškovića 2 soba br. 14. u vremenu od 8,00 do 15,30 sati, osobno ili na broj telefona 374-172 te na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

Rok za podnošenje zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak popisa birača je

25. lipnja 2011. godine

 Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će do održavanja izbora napuniti 18 godina života, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti, budući da se na dan održavanja izbora neće moći izjasniti o nacionalnoj pripadnosti.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja