Izmjene i dopune zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

26.07.2011

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 81/2011 od 14.07.2011) izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08). Ovaj Zakon stupa na snagu 15. srpnja 2011. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 01. siječnja 2013. godine.


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja