Izdana publikacija "Međimurska županija u brojkama 2010."

28.07.2011

Održana konferencija za novinare povodom izdavanja publikacije „Međimurska županija u brojkama 2010.” Konferenciji su prisustvovali predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Branimir Posavec, mag.iur.  i mr.sc. Radovan Marciuš, zadužen za izrada koncepta, sadržajno uređivanje i prikupljanje podataka publikacije.
Peto izdanje publikacije „Međimurska županija u brojkama 2010.” se metodološki i konceptualno oslanja na prethodna izdanja, što korisnicima publikacije omogućuje uspoređivanje, obradu i korištenje podataka. Sadržaj publikacije čine brojčani podaci i grafički prikazi tih podataka koji su svrstani u 19 poglavlja: Opći podaci o županiji, Upravno-teritorijalni ustroj, Stanovništvo, Poslovni subjekti, Zaposlenost, plaće i bruto domaći proizvod, Poljoprivreda i šumarstvo, Industrija, Građevinarstvo, Ekonomski odnosi s inozemstvom, Trgovina, Turizam i ugostiteljstvo, Obrazovanje i kultura, Udruge građana, Zdravstvo, Pravosuđe, Socijalna skrb, Energija i okoliš, Promet i Pregled po županijama.

Publikacija sadrži prve rezultate iz nedavno provedenog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Objavljene podatke iz Popisa 2011 možete pronaći u poglavljima: Upravno-teritorijalni ustroj, Stanovništvo i Pregled po županijama. Kod većine tabela podaci se vremenski nastavljaju na prethodna izdanja, neke tabele su izmijenjene a dodan je niz novih tabela s podacima.
Podaci se prikazuju na različite načine, po regijama NUTS-a, zbirno po županijama, po općinama, uspoređuju se s podacima za Hrvatsku i za ostale županije. Izvori podataka su: službena statistička istraživanja Državnog zavoda za statistiku, evidencije Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Obrtničke komore Međimurske županije, Elektre, Međimurje-plina, Međimurskih voda, Centra za socijalnu skrb i drugih.

Grafički dizajn je nepromijenjen. Publikacija ima 138 stranica, 19 poglavlja, u naslovu svakog poglavlja nalazi se kvlitetna fotografija s međimurskim motivom, sadržaj poglavlja i komentar.

Publikacija je tiskana u nakladi od 400 primjeraka a podijeliti će se ustanovama, tijelima javne uprave i jedinicama lokalne samouprave. Zainteresirani privredni subjekti i građani će publikaciju moći kupiti, a na raspolaganju će im biti verzija u PDF-formatu koja će se moći skinuti s ove web stranice. 

Datoteke uz članak
Međimurska županija u brojkama 2010. 14.80 MB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja