Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

20.10.2011

Dana 15. listopada 2011. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 114/11.), koji je unio neke novosti u Zakon o trgovini (NN 87/08., 116/08., 76/09. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 114/11.), a koje se tiču pravnih i fizičkih osoba koje se bave trgovinom te jedinica lokalne samouprave.

Navodimo neke od izmjena i dopuna: 

- propisana je obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu odluke o uvjetima za pokretnu prodaju robe na svojim područjima u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu navedenog Zakona;

- uvedena je iznimka od obveze izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine od strane nadležnog ureda za prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine, ukoliko je nadležni ured za isti prodajni objekt već izdao rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine;

- osobe koje su zaposlene kao prodavači ili trgovački poslovođe moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju;


- brisani su neki članci koji su se odnosili na radno vrijeme u djelatnosti trgovine;


- upozoravamo i na poglavlje IX KAZNENE ODREDBE Zakona o trgovini (članci 70. do 76.), gdje se, u cilju suzbijanja nelegalnog i nezakonitog obavljanja djelatnosti trgovine i sprječavanja svakog oblika nelojalne konkurencije na tržištu rada, uvodi kaznena odgovornost i za građanina koji bez legaliteta obavlja prodaju robe izvan prodavaonica suprotno odredbama ovog Zakona ili prodaje proizvode koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenim prostorima.  

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja