Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima

09.12.2008

MINIMALNI PRINOSI ZA soju, suncokret, tikvu uljanicu i šećernu repu

Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 17. studenoga 2008. godine donio je NAPUTAK O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH PRINOSA PO HEKTARU za 2008. godinu kako slijedi:

 • soja 2,60 t/ha
 • suncokret 2,60 t/ha
 • tikva uljanica 1,40 t/ha; sirove koštice
 • šećerna repa 44,0 t/ha; čiste repe

U slučaju štete minimalni prinos se umanjuje u postotnom iznosu procijenjene štete. Štetu korisnik dokazuje:

 • zapisnikom općinskih ili gradskih komisija o šteti od elementarnih nepogoda,
 • zapisnikom o šteti od divljači ili
 • zapisnikom osiguravajućeg društva

Podnositelj zahtjeva za poticaj za proizvodnju soje može pravdati minimalni prinos temeljem izjave o uskladištenoj soji na vlastitom gospodarstvu, uz uvjet da se poljoprivredno gospodarstvo bavi uzgojem stoke. U tom slučaju uz izjavu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrdu Hrvatskog stočarskog centra o broju i kategoriji stoke. Pravda se 500 kg po uvjetnom grlu. Izračun uvjetnog grla o pojedinoj vrsti domaće životinje prikazan je u Dodatku (Tablica 1.) Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva ("Narodne novine", broj 56/08) koja je u privitku ovoga naputka. Poljoprivredna gospodarstva koja nisu ostvarila minimalni prinos kultura ovog Naputka ili nemaju dokaze o opravdanim razlozima sukladno ovom Naputku ne mogu ostvariti pravo na poticaj za ove kulture.

OBAVIJEST KORISNICIMA POTPORE DOHOTKU

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi modela potpore dohotku (NN 90/08) dana 24. srpnja 2008. godine.

RAZDOBLJE PREDAJE ZAHTJEVA: 01. siječnja – 31. ožujka tekuće godine.

Svi obrasci podižu se u prostorijama Odsjeka za poljoprivredu (obrazac br. 1 – obrazac za zemljište, obrazac ZPD List 1 – obrazac zahtjeva, ZPD List 2- obraza za stoku, koji se obavezno ovjerava kod HRVATSKOG STOČARSKOG CENTRA, Kalnička 52, Čakovec).

Popunjeni se Zahtjev zajedno s ostalim obrascima predaje u pisarnici ureda, soba br.1, od 1.1.-31.3. tekuće godine, na zahtjev se plaća upravna pristojba od 70,00 kn.

Prema Pravilniku potporu dohotku mogu ostvariti nekomercijalna poljoprivredna gospodarstva u I. i II. skupini. U I. skupini iznos dohodovne potpore je 12.000,00 kuna godišnje po osobi, ali ne više od 24.000,00 kuna godišnje po gospodarstvu. U II. skupini iznos dohodovne potpore je 5.000,00 kn po osobi, a najviše 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

I. skupina: osoba za koju se zahtjev podnosi mora imati u trenutku podnošenja zahtjeva status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika za nositelja ili člana nekomercijalnog gospodarstva, te najmanje 50 godina života za žene, odnosno 55 godina za muškarce.

II. skupina: nositelj ili član na gospodarstvu za koje se zahtjev podnosi a koji ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje potpore dohotku I. skupine mora biti u trenutku podnošenja zahtjeva korisnik mirovine kao poljoprivrednik ili nezaposlen ili imati status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika ili imati najmanje 65 godina starosti, a ne ostvarivati dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • pravodobno podnošenje zahtjeva (1. siječnja – 31. ožujka tekuće godine)
 • korištenje maksimalno 5 ha zemljišta (u obračun ulaze sve katastarske kulture osim šuma i ostalog zemljišta)
 • ukupni obujam poslovanja od minimalno 3 proizvodne jedinice
 • osoba (nositelj ili član) mora u trenutku podnošenja zahtjeva imati status:

  • osiguranika mirovinskog osiguranja
  • korisnik mirovine kao poljoprivrednik
  • nezaposlena osoba prijavljena pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
  • osoba koja ima navršenih 65 godina života a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA GROŽĐA I VINA

Obavještavaju se proizvođači upisani u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina da su temeljem Zakona o vinu (96/03) dužni ovom Odsjeku prijaviti ovogodišnju berbu u razdoblju od 1. prosinca 2008. - 15. siječnja 2009. godine.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja