Stupanje na snagu Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

17.05.2012
Dana 10. svibnja 2012. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 50/12), koji je unio određene novine u Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10).

 Posebno ističemo novost u čl. 25. st. 3. Zakona koja glasi:

"Ukoliko se u upravnom postupku izdavanja rješenja iz st. 1. ovoga članka (rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju) utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za tu vrstu i kategoriju."

Ovo drugim riječima znači, da se za istu vrstu ugostiteljskog objekta u istom prostoru, ukoliko u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena, neće ponovo utvrđivati minimalni uvjeti, već će se novom ugostitelju izdati rješenje temeljem prethodno utvrđenih minimalnih uvjeta. (Za dobivanje ovakvog rješenja trebat će dokaz da je novi ugostitelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da ima pravo raspolaganja prostorom u kojem namjerava obavljati ugostiteljsku djelatnost te njegova izjava da u navedenom prostoru nije došlo do bitnih promjena vezanih uz ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta od vremena prethodno utvrđenih minimalnih uvjeta). 

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja