Obavijest ugostiteljima

05.07.2012

Skrećemo pozornost ugostiteljima na čl. 51. st.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10 i 50/12) koji glasi:

"(1) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obav­ljaju ugostiteljsku djelatnost u objektima iz članka 9. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN. 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 i 42/05) dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama pravilnika iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu toga pravilnika."

Ovo znači da su ugostitelji (pravne i fizičke osobe) koji su na dan 16. kolovoza 2007. godine obavljali ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica i u catering objektima u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napici za konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez usluživanja, a koji i danas u tim ugostiteljskim objektima posluju, dužni, do 16. kolovoza 2012. godine, uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina «Restorani», «Barovi», «Catering objekti» i «Objekti jednostavnih usluga» (NN 82/07 i 82/09).

Usklađenje poslovanja odnosi se na određene minimalne uvjete koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, a propisani su gore navedenim Pravilnikom (npr. tekuća topla i hladna voda u umivaonicima i zahodima za goste i zaposleno osoblje, broj umivaonika i drugi minimalni uvjeti propisani tim Pravilnikom). Ugostitelji za takvo usklađivanje nisu dužni ishoditi nova rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Međutim, ugostitelji koji posluju u ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar i disco klub površine manje od 100 m2, dužni su ili uskladiti poslovanje s obzirom na propisanu površinu ugostiteljskog objekta ili ishoditi rješenje za neku drugu vrstu ugostiteljskog objekta za koju ugostiteljski objekt ispunjava propisane uvjete.

Ugostitelju koji ne uskladi svoje poslovanje, nadležni ured će, po obavijesti gospodarskog inspektora, a sukladno članku 51. st. 3. važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenjem zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.    

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja