Koordinatorica za ravnopravnost spolova

10.11.2009

OBAVIJEST

Predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji imenovao je novu koordinatoricu za ravnopravnost spolova. To je

NIVES KOLARIĆ STRAH, diplomirana pravnica,

samostalna upravna referentica za pitanja hrvatskih branitelja,
telefon: 040/311-398,
fax: 040/311-397,
e-mail adresa
: franjo.kovacic@udu-mz.hr

Koordinatorica za ravnopravnosti spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji brinut će se:

  • za ravnopravni tretman žena i muškaraca državnih službenika i namještenika u njihovim internim međusobnim odnosima
  • za ravnopravni tretmanu stranaka s kojima se državni službenici i namještenici susreću u svom radu.
Posebnu pažnju usmjerit će na pisanu dokumentaciju, koja nastaje u radu Ureda, da ravnopravno tretira sve osobe s obzirom na spol.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji trebala bi biti uključena, kao ravnopravni član, u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje imenuje Skupština Međimurske županije.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja