Podaci iz matičnih ureda za 2012.

15.01.2013
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji objavljuje podatke prikupljene od osam matičnih ureda sa područja Međimurske županije (Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova), o prirodnom kretanju stanovništa za proteklu 2012. godinu. Međutim, to nisu konačni podaci, konačne podatke o prirodnom kretanju stanovništva dati će Državni zavod za statistiku krajem 7 mjeseca temeljem statističkih izvještaja o rođenju, sklapanju braka i smrti.


Rođeni i umrli

U 2012. godini, rođeno je 1139 djece, što uključuje i djecu naših državljana koji žive i rade u inozemstvu a imaju prebivalište na području Međimurske županije. Međutim, to nije egzaktan pokazatelj broja rođenih jer on ne obuhvaća broj djece koja su rođena izvan Međimurske županije, primjerice u Zagrebu ili Varaždinu.

Na području Međimurske županije u 2012. godini umrle su 1159 osobe, a što uključuje i naše državljane koji imaju prebivalište na području Međimurske županije, a umrli su u inozemstvu. To također nije točan pokazatelj broja umrlih jer tu nisu uključene osobe sa prebivalištem u Međimurskoj županiji, a koje su umrle u Republici Hrvatskoj.


Sklopljeni brakovi

U 2012. godini sklopljeno je 503 brakova građanskih ili vjerskih brakova sa učincima građanskog braka na području Međimurske županije.


Prirodni prirast

Prirodni prirast za 2012. godinu iznosi -20, što znači da se radi o negativnom prirodnom prirastu jer je umrlo 20 osoba više nego što je rođeno živorođene djece. Datoteke uz članak
Podaci o rođenima i umrlima u 2012. po gradovima/općinama Međimurske županije 45.54 kB
Podaci o rođenima i umrlima u 2012. po matičnim uredima, spolu i nacionalnosti 38.17 kB
Sklopljeni brakovi u 2012. 28.03 kB
Pregled imena po učestalosti 104.92 kB
Podacii iz matičnih ureda, za 2012. godinu, s grafičkim prikazom 65.74 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja