Upute građanima o postupanju temeljem Zakona o registru birača

17.01.2013
29. prosinca 2012. godine stupio je na snagu Zakon o registru birača (Narodne novine, 144/12).

Prema članku  17. Zakona o registru birača, ukoliko građani utvrde da je na njihovoj adresi prijavljeno više punoljetnih osoba nego što ih ondje doista živi (Uvid u registar birača), mogu o istom obavijestiti:

• nadležnu policijsku postaju sukladno Zakonu o prebivalištu (u svim slučajevima)

• ured državne uprave u svojoj županiji koji se nadležan za vođenje registra birača (ako obavještavaju o biračima koji su iselili iz Republike Hrvatske).


Ukoliko se građanin obrati uredu državne uprave, odnosno referentu za vođenje registra birača, referent će sastaviti zapisnik o davanju izjave o osobnim podacima osoba koje žive u kući / stanu kojem je vlasnik. Kao dokaz da je vlasnik te nekretnine, građanin će priložiti presliku ugovora o kupnji, vlasničkog lista, ugovora o zamjeni, računa o plaćenoj pričuvi i sl. Ako ima saznanja, građanin može izjaviti gdje žive sporne osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na njegovoj adresi.

Ukoliko referent nedvojbeno utvrdi da osobe nemaju drugo prebivalište niti boravište u Republici Hrvatskoj i nisu u programu stambenog zbrinjavanja, brisat će ih iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Istovremeno će o tome obavijestiti Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za evidenciju birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. Budući se radi o hrvatskim državljanima, Gradski ured će iste upisati u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, kako bi mogli ostvarivati biračko pravo sukladno zakonu. Dakle, ovi hrvatski državljani će i dalje biti upisani u registar birača, ali u drugoj evidenciji.

O brisanju iz jedne evidencije i dojavi radi upisa u drugu evidenciju, referent je odmah dužan obavijesti nadležnu policijsku postaju radi postupanja sukladno odredbama Zakona o prebivalištu.Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja