Upis u I. razred osnovne škole na području Međimurske Županije za školsku godinu 2010./2011.

29.01.2010

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavještava roditelje djece rođene

od 01. travnja 2003. godine do 31. ožujka 2004. godine da su kao roditelji odnosno staratelji dužni na vrijeme provesti upisni postupak za dijete školskog obveznika te upisati dijete u osnovnu školu

Upisni postupak za područje Međimurske županije odvijat će se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u Međimurskoj županiji na temelju utvrđenih upisnih područja za svaku jedinicu lokalne odnosno regionalne samouprave prema prijavljenom mjestu boravka odnosno prebivališta obitelji, a prema sljedećem Planu upisnog postupka:

Od 01. ožujka do 31. ožujka 2010. godine predbilježbe djece školskih obveznika, te djece za koju roditelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja, odnosno upisnom području.

Prilikom predbilježbi roditelji djece školskih obveznika, te djece za koju roditelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis daju na uvid:

 • presliku rodnog lista ili izvod iz matice rođenih,
 • potvrdu o mjestu prebivališta za cijelu obitelj,
 • original mišljenje (opisno) vrtića ukoliko ga je dijete polazilo,
 • presliku rješenja o odgodi upisa u šk. god. 2009./2010.,
 • rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju.

Od 01. ožujka do 15. travnja 2010. godine zaprimanje zahtjeva za upis djece koja do 31. ožujka tekuće godine nemaju navršenih šest godina života (prijevremeni upis), te zahtjeva za upis djece u osnovnu školu izvan upisnog područja u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji

Roditelj koji želi ostvariti pravo na prijevremeni upis u osnovnu školu svoga djeteta koje do 31. ožujka 2010. godine nije navršilo šest godina života može podnijeti zahtjev za uvrštenje u "Popis djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2010./2011.“ Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, osobno ili putem pošte na adresu Čakovec, R. Boškovića 2, od 01. ožujka do 15. travnja tekuće godine.

Uz zahtjev roditelj prilaže:

 • presliku rodnog lista i domovnice,
 • potvrdu o mjestu prebivališta za cijelu obitelj, mišljenje psihologa,
 • mišljenje predškolske ustanove ukoliko je dijete polazilo dječji vrtić.

Roditelj djeteta koji želi ostvariti pravo na upis u školu drugog upisnog područja , može podnijeti zahtjev za upis u školu drugog upisnog područja, upisa u I. razred osnovne škole Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Čakovec, R. Boškovića 2, od 01. ožujka do 15. travnja tekuće godine.

Uz zahtjev roditelj prilaže:

 • presliku rodnog lista ili izvod iz matice rođenih,
 • potvrdu o mjestu prebivališta za cijelu obitelj,
 • drugu dokumentaciju potrebnu za upis u drugu školu (npr. potvrdu škole da istu polazi stariji brat ili sestra),

Od 01. travnja do 30. lipnja 2010. godine – upisni postupak u tijeku

Upisni postupak obuhvaća slijedeće radnje:

 1. sistematski pregled kod ovlaštenog liječnika školske medicine u školskom dispanzeru prema rasporedu dobivenom u školi prilikom predbilježbi,
 2. dodatni pregledi djece kod kojih postoji sumnja na teškoće u razvoju. Dodatne preglede obavljaju liječnici specijalisti, psiholozi te defektolozi prema preporuci nadležnog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole,
 3. upis u osnovnu školu

LIPANJ

 • okončanje upisnog postupka za sve školske obveznike i donošenje rješenja o primjerenom obliku školovanja, odgodi upisa, prijevremenom upisu, te prijedloga o upućivanju na pedagošku opservaciju,

Dokumentacija potrebna za upis u školu:

 • potvrda o pregledu djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole,
 • preslika rodnog lista ili izvod iz matice rođenih (ukoliko se isti podaci neće moći dobiti preko središnjeg Ureda državne uprave),
 • potvrda o mjestu prebivališta za cijelu obitelj, samo u slučajevima kada se adresa na kojoj obitelj živi razlikuje od adrese prema evidenciji MUP-a,
 • rješenje nadležnog ureda ili ispostave ureda kojim je odobren prijevremeni upis, ako se radi o djetetu koje do 31. ožujka nije navršilo šest godina života,
 • rješenje nadležnog ureda kojim je određen primjeren oblik školovanja,
 • suglasnost ureda za upis u školu kojoj upisnik ne pripada prema upisnom području.

Datoteke uz članak
Informativni obrazac za roditelje koji žele ostvariti upis u školu drugog upisnog područja 41.50 kB
Informativni obrazac za roditelje koji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis djeteta koje do 31.ožujka nije navršilo šest godina života 36.50 kB
Informativni obrazac za roditelje vezano uz mogućnost odgode upisa u I. razred osnovne škole 40.00 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja