Javni poziv

18.02.2014
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.

  • Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove i poljoprivredno zemljište
  • Samostalni upravni referent za pravnu pomoć
  • Viši matičar
  • Matičar 

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako udovoljava uvjetima propisanim člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/11):
a) prijavljena je u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Više informacija u tekstu poziva u privitku.

Datoteke uz članak
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 91.04 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja