Upisi u srednje škole u školskoj godini 2014/2015.

02.06.2014
  U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014/2015. („Narodne novine“ broj 54/14) i Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014/2015. („Narodne novine“ broj 62/14).

    Točkom XVI. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014/2015. propisano je da kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnog upisa u jedan od programa obrazovanja za koje posjeduju mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, prema mogućnostima srednje škole sukladno važećim propisima.

    Publikacijom „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2014/2015. – Idemo u srednju! koja je objavljena na mrežnim stranicama www.upisi.hr propisan je postupak prijave kandidata s teškoćama u razvoju koji se žele izravno upisati u jedan od obrazovnih programa za koje posjeduju mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

    Sukladno gore navedenim Odlukama i uputa iz publikacije  „Idemo u srednju! – prijave i upisi u srednje škole za školsku  godinu 2014/2015.“ za upis kandidata s teškoćama u razvoju, važno je napomenuti da:

  • Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su osnovnu školu završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja. Kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnog upisa u jedan od programa obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, prema mogućnostima srednje škole sukladno važećim propisima, sukladno točci XVI. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/2015. („Narodne novine“ broj 54/14.)
  • Za ostvarivanje prava izravnog upisa prilaže se rješenje Ureda državne uprave odnosnog Gradskog ureda Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja, stručno mišljenje nadležnog školskog liječnika koji je pratio učenika tijekom obrazovanja o utvrđenim zdravstvenim smetnjama te stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanje, temeljem točke XVI. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/15. („Narodne novine“ broj 54/14.)
  • Kandidati  s   teškoćama  u   razvoju  koji  žele  iskoristiti   mogućnost  izravnog  upisa temeljem Odluke o elementima  i  kriterijima  za   izbor   kandidata   za  upis u  I. razred srednje  škole  u školskoj    godini   2014/2015.   („Narodne novine“ broj 54/14.)  javljaju  se u  razdoblju  od 28. svibnja 2014. do najkasnije 13.  lipnja 2014.  godine Upisnom povjerenstvu Uredu državne  uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba, koji  će  im  pomoći  u  odabiru   srednje  škole  koja  provodi  jedan od programa za koje je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  • Upisnom povjerenstvu Ureda državne uprave, roditelj/skrbnik i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju. Upisnom povjerenstvu priopćiti će se programi i srednje škole po redoslijedu po kojemu bi kandidat želio da ih upiše. Redoslijed kojim su obrazovni programi navedeni u stručnom mišljenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljanju listu prioriteta kandidata. Upisno povjerenstvo Ureda državne uprave unosi u sustav Nacionalnog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) iskazani prioritet obrazovnih programa i srednjih škola.
  • Nakon navedenog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a kandidat će se rangirati sukladno listama prioriteta, temeljem zajedničkog elementa vrednovanja za pojedini program propisanog Odlukom o elementima i kriterijima (prosjeci ocjena i predmeti posebno važni za upis). Kandidat će ostvariti pravo upisa u onaj programu gdje je ostvario najveći broj bodova, a našao se unutar upisne kvote, sukladno mogućnostima srednje škole.
  • Sam poredak na listi prioriteta koji će roditelj i kandidat iskazati Upisnom povjerenstvu Ureda državne uprave ne garantira da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji je naveden kao svoj prvi izbor. Konačan upis ovisi i drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinim razrednom odjelu sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
  • Krajnji rok do kojeg se kandidati s teškoćama u razvoju javljaju Upisnom povjerenstvu Ureda državne uprave i iskazuju svoje prioritete je 13. lipnja 2014. godine. Upisna povjerenstva moraju do 20. lipnja 2014. godine unijeti u sustav NISpuSŠ navedene odabire za svakog kandidata te se tada zatvara mogućnost unosa odabira i kandidati se rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema opisanim kriterijima, što rezultira smanjenjem upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa. Nakon ovog rangiranja započinje postupak prijava obrazovnih program ostalih kandidata iz sustava.
  • Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu (izravan upis)  neće se moći prijavljivati za upis u druge programe obrazovanja.

Datoteke uz članak
Natječaj za upis učenika u prvi razred -srednje škole Međimurske županije - opći dio 298.17 kB
Natječaj za upis u prvi razred srednje škole - popis programa po školama 281.74 kB
Natječaj za upis učenika u učeničke domove 65.73 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja