Promet poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

09.07.2010

Obavještavaju se vlasnici poljoprivrednog zemljišta da je Ustavni sud Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 7. srpnja 2010. godine, rješavajući u ustavnosudskim predmetima broj: U-I-763/2009, U-I-1895/2009, U-I-1047/2010, U-I-1376/2010 donio rješenje kojim je:

I. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15. stavaka 1. i 2., članka 16., članka 25. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. i članaka 81., 82., 83., 84. i 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08. i 21/10.)

II. na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) privremeno obustavio izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje poduzimaju Agencija za poljoprivredno zemljište i druga nadležna tijela na temelju članaka Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz točke I. rješenja i Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište ("Narodne novine" broj 36/09.) do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz točke I.

III. na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), odredio da će se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske iz točke I. rješenja privatnim poljoprivrednim zemljištem raspolagati sukladno općim propisima koji uređuju raspolaganje nekretninama.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja