e-Građani

23.02.2015

Projektom e-Građani omogućena je  komunikacija građana s javnim sektorom putem interneta. Građani kroz sustav e-Građani mogu pristupati usluzi e-Matice, koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i Knjige državljana. Sustav također omogućava kreiranje i ispis dokumenata iz državnih matica i Knjige državljana u obliku elektroničkog zapisa. Elektronički zapis spomenutih dokumenata osim podataka iz službene evidencije sadrži i set kontrolnih i sigurnosnih podataka potrebnih za provjeru vjerodostojnosti dokumenta

 

Tijela javne vlasti dužna su prilikom poslovanja s građanima prihvatiti elektroničke zapise iz državnih matica i Knjige državljana koji su izdani putem sustava e-Građani, te mogu provjeriti njihovu vjerodostojnost. Provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internet adresi https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/    ili putem poveznice u aplikaciji Matice i Knjiga državljana, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu, a sustav će prikazati izvornik elektroničkog zapisa.

Informacije o pristupanju sustavu e-Građani.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja