Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2011/12.

24.01.2011

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2011/12. upisuju se djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2004. godine do 31. ožujka 2005. godine u osnovne škole na temelju utvrđenih upisnih područja za svaku jedinicu lokalne samouprave zasebno prema mjestu prebivališta obitelji kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.


Popis djece dorasle za osnovnu školu čini sastavni dio plana upisa i dostaviti će se svim osnovnim školama prema upisnim područjima i mjestu prebivališta.


U slučaju da se dijete ne nalazi na popisu djece dorasle za upis u prvi razred, a školski je obveznik, roditelj odnosno staratelj djeteta dužan je izvršiti prijavu za upis u prvi razred u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.


U razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka vršiti će se predbilježbe djece školskih obveznika te djece za koju roditelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja, odnosno upisnom području.


U razdoblju od 01. ožujka do 15. travnja primati će se zahtjevi roditelja za djecu za koju roditelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.


U razdoblju od 01. ožujka do 15. travnja primati će se zahtjevi roditelja za upis u osnovnu školu izvan upisnog područja, a sukladno planu upisa. Zahtjev se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji koji će izdati suglasnosti za upis izvan upisnog područja i o istome obavijestiti školu u koju se dijete trebalo upisati prema upisnom području.


U razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja u tijeku je upisni postupak koji obuhvaća sistematske preglede djece kod Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u osnovnu školu i utvrđivanje primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, prema rasporedu dobivenom u školi prilikom predbilježbe, te dodatni pregledi djece kod kojih postoji sumnja na teškoće u razvoju te upis u osnovnu školu. Za školske obveznike koji se iz opravdanih razloga nisu mogli odazvati pregledu, Povjerenstvo će odrediti termine naknadnih pregleda koji moraju biti obavljeni najkasnije do 26. kolovoza 2011. godine.


Za djecu koja se zbog zdravstvenih razloga neće moći upisati u osnovnu školu, Povjerenstvo će kontinuirano, a najkasnije do 30. lipnja 2011. godine predložiti Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji donošenje rješenja o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole ili trajnoj odgodi školovanja.


Osnovne škole obaviti će upise u prvi razred najkasnije do 30. lipnja 2011. godine, a iznimno do 31. kolovoza za djecu koja su iz opravdanih razloga ostala neupisana. Svaka će osnovna škola sama, u navedenom terminu, odrediti datum upisa u svojoj školi i o tome obavijestiti roditelje, odnosno staratelje školskih obveznika i Službu za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji kao i na web stranicama škole.


Osnovne škole su dužne odmah nakon izvršenog upisa djece u prvi razred izvijestiti ovu Službu o broju upisane djece, broju djece za koju će se psihofizičko stanje utvrditi do 26. kolovoza, kao i njihove osobne podatke.


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI


Datoteke uz članak
UPISNA PODRUČJA 28.93 kB
Informativni obrazac za roditelje koji žele ostvariti upis u školu drugog upisnog područja 29.43 kB
Informativni obrazac za roditelje koji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis djeteta koje do 31. ožujka nije navršilo šest godina života 26.35 kB
Informativni obrazac za roditelje vezano uz mogućnost odgode upisa u I. razred osnovne škole 27.98 kB
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2011/2012. 2.85 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja