Obavijest udrugama o obvezi održavanja redovnih sjednica skupština i obvezi dostave zapisnika s redovnih sjednica Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji

12.10.2016
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji nadležno je tijelo za vođenje Registra udruga za udruge sa sjedištem na području Međimurske županije. Djelovanje udruga uređeno je odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 47/09) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine, a pobliže se razrađuje statutom svake pojedine udruge.

Jedna od obveza udruge jest i održavanje redovne sjednice skupštine u roku koji je propisan statutom, a nakon što je skupština održana, osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je jedan primjerak zapisnika s održane sjednice skupštine dostaviti uredu državne uprave prema sjedištu udruge.

Navedene obveze održavanja redovne skupštine i dostave zapisnika uredu državne uprave propisane su čl. 18. i čl. 19. Zakona o udrugama, a Zakon za neizvršavanje ovih obveza također predviđa  i određene posljedice. Naime, kao jedan od razloga za prestanak djelovanja udruge odredbom članka 48. Zakona o udrugama propisan je protek dvostruko više vremena od vremena propisanog statutom za održavanje redovne skupštine, a skupština nije održana. Navedenu činjenicu ured državne uprave ovlašten je utvrditi između ostaloga i po službenoj dužnosti u inspekcijskom nadzoru.

Za udruge za koje se utvrdi da nisu održale dvije redovne skupštine u rokovima propisanim statutom, ured državne uprave po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o prestanku djelovanja udruge i pokretanju likvidacijskog postupka po čijem će završetku, odnosno po dostavi izvješća o provedenom likvidacijskom postupku donijeti rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim u slučaju ako su utvrđeni dugovi udruge o čemu je likvidator dužan obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Pozivaju se udruge koje nisu održale redovnu skupštinu sukladno statutu da isto učine, te da zapisnik s održane redovne skupštine dostave odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemno soba br. 16.

Udruge koje su do sada tijekom 2016. godine već održale redovnu skupštinu dužne su svoju obvezu dostave zapisnika izvršiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 30.11.2016. godine.

Sve dodatne informacije o održavanju redovnih skupština kao i ostalim obvezama koje udruge imaju prema postojećim propisima mogu se dobiti:

  • u prostorijama Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, prizemno, soba br. 16
  • na broj telefona: 040/374-171
  • elektroničkim putem na e-mail:  marjana.bockaj@udu-mz.hr ili vesna.luksa@udu-mz.hr.

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja