Podaci iz matičnih ureda za 2016. godinu

10.01.2017
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji objavljuje podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba te broju sklopljenih brakova za područje Međimurske županije, a upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova. 


Rođeni
                                  

U državne matice rođenih u 2016. godini upisano je 1142 djece, od toga 1138 živorođene djece te 4 mrtvorođene djece.

Od ukupnog broja rođeno je 560 ženske djece i 582 muške djece.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 857 Hrvata, 263 Roma, 1 Slovenac, 1 Musliman, 3 Albanca te 1 Ukrajinac. Za 16 djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.  

Rođeno je 14 parova blizanaca.

Umrli

U državne matice umrlih u 2016. godine upisano je 1132 umrlih osoba. 

Od ukupnog broja umrlih osoba, umrlo je 567 žena te 565 muškaraca.

Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1098 Hrvata, 15 Roma, 5 Slovenaca, 4 Srbina te 1 Musliman i Rus. Za 8 umrlih podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.  

Sklopljeni brakovi

U 2016. godini, na području Međimurske županije sklopljena su 479 braka.

Od ukupnog broja brakova 222 odnosi se na građanske brakove, a 257 je vjerskih brakova s učinkom građanskog braka.

Životna partnerstva

Za područje Međimurske županije u registar životnog partnerstva nema upisanog životnog partnerstva osoba istog spola za 2016. godinu.

 

Konačne podatke o prirodnom kretanju stanovništva za 2016. godinu na razini županija, gradova i općina objaviti će krajem mjeseca srpnja 2017. godine, Državni zavod za statistiku u priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2016.“

 

Datoteke uz članak
Broj sklopljenih brakova 23.91 kB
Broj rođenih i umrlih 109.22 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja