Verifikacija upisa u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih prethodi uspostavljanju projekta e-matice

19.07.2006

Načelnica Odjela za građanska stanja u Središnjem državnom uredu za upravu gospođa Ruža Šimunec je u dvodnevnom posjetu Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji. Razgovarala je sa matičarima o formalnim i informatičkim aspektima upisa u državne matice, a povodom pokretanja pilot programa verifikacije upisa u državne matice u svim matičnim uredima u Međimurskoj županiji.

Podaci o osobnim stanjima građana se unose u lokalne baze podataka u svakoj županiji i repliciraju u središnji registar u Središnjem državnom uredu za upravu. Verifikacijom i kontrolom upisa u matičnim knjigama i u informacijskom sustavu stvoriti će se mogućnosti za elektronsko izdavanje isprava iz centralne baze državnih matica.

Služba za opću upravu
Čakovec, 18. srpnja 2006.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja