Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske

06.06.2007

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dana 25. ožujka 2007. godine donio je Naredbu kojom se propisuju mjere radi sprečavanja pojave i širenja klasične svinjske kuge i kojom su utvrđena zaražena i ugrožena područja u Republici Hrvatskoj.

Naredba je objavljena u Narodnim novinama br. 35/07 od 2. travnja 2007. godine i stupa na snagu danom objave.

Naredbom su utvrđene mjere radi sprečavanja pojave i širenja klasične svinjske kuge koje se provode na području cijele zemlje, dok su za utvrđena zaražena i ugrožena područja izrečene i posebne mjere.

ZARAŽENO PODRUČJE je područje u krugu od najmanje tri kilometra od mjesta izbijanja klasične svinjske kuge.

UGROŽENO PODRUČJE je područje u krugu od sedam kilometra od zaraženog područja.

Na području Međimurske županije ZARAŽENIM se područjem smatraju naselja:

 • PREKOPA
 • TUPKOVEC
 • VUGRIŠINEC
 • DRAGOSLAVEC
 • MARTINUŠEVEC
 • VUKANOVEC
 • DRAGOSLAVEC BREG
 • PRHOVEC
 • GORNJA DUBRAVA
 • GORNJI MIHALJEVEC
 • OREHOVICA
 • VULARIJA
 • TOTOVEC
 • NOVO SELO NA DRAVI
 • KURŠANEC
 • ŠANDOROVEC

dok se UGROŽENIM PODRUČJEM smatraju sljedeća naselja:
Žabnik, Sveti Martin na Muri, Hlapičina, Vrhovljan, Jurovec, Brezovec, Lapšina, Čestijanec, Jalšovec, Gradiščak, Banfi, Jurovčak, Kapelščak, Štrigova, Selnica, Donji Koncovčak, Grkaveščak, Robadje, Grabrovnik, Gornji Koncovčak, Gornji Zebanec, Leskovec, Zaveščak, Železna Gora, Bukovec, Zebanec Selo, Donji Zebanec, Štrukovec, Sveti Urban, Plešivica, Praporčan, Merhatovec, Frkanovec, Pleškovec, Stanetinec, Žiškovec, Zasadbreg, Slemenice, Vučetinec, Knezovec, Mali Mihaljevec, Lopatinec, Okrugli Vrh, Mačkovec, Dragoslavec Selo, Bogdanovec, Badličan, Preseka, Brezje, Šenkovec, Belica, Mihovljan, Slakovec, Pribislavec, Čakovec, Črečan, Macinec, Pretetinec, Palovec, Dunjkovec, Trnovec, Mala Subotica, Nedelišće, Štefanec, Savska Ves, Gornji Hraščan, Strahoninec, Ivanovec, Čehovec, Hemuševec, Čukovec, Pušćine, Draškovec, Cirkovljan, Sveti Križ, Prelog, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Podbrest, Oporovec, Otok, Gornji Kuršanec.

Prema izrečenoj Naredbi, u svrhu sprečavanja pojave i širenja klasične svinjske kuge na području cijele zemlje utvrđene su slijedeće mjere:

 1. Zabranjuje se korištenje napoja u hranidbi svinja;
 2. Zabranjuje se prijevoz i kretanje svinja izvan farme, uzgoja ili dvorišta u svrhu prirodnog pripusta na drugim uzgojima, farmama ili dvorištima;
 3. Zabranjuje se ulazak rasplodnih svinja u druge uzgoje radi pripusta;
 4. Zabranjuje se odvoženje svinja na stočne sajmove, dogone i otkupna mjesta te stavljanja svinja u promet na stočnim sajmovima, dogonima i otkupnim mjestima do 8. travnja 2007. godine;
 5. Zabranjuje se nekontrolirano stavljanje svinja i mesa svinja u promet izravno iz dvorišta;
 6. Zabranjuje se pašno držanje svinja;
 7. Naređuje se obvezna prijava bez odgađanja svake uginule ili bolesne svinje na gospodarstvu i divlje svinje.

Osim navedenih mjera, na područjima koja se prema Naredbi vode kao ZARAŽENA I UGROŽENA područja naređuju se i slijedeće mjere:

 1. Zabrana stavljanja u promet svih vrsta životinja na područjima najmanje 7 dana od provođenja završne dezinfekcije u dvorištu u kojem je potvrđena klasična svinjska kuga
 2. Zabrana stavljanja u promet i premještanja svinja na zaraženim i ugroženim područjima;
 3. Zabranu stavljanja u promet sperme, jajnih stanica i embrija s gospodarstava unutar zaraženog i ugroženog područja;
 4. Zabrana održavanja sajmova, dogona, izložbi i sportskih manifestacija sa životinjama;
 5. Obveznu provedbu strogih biosigurnosnih mjera za smanjivanje opasnosti od unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge od strane svake osobe koja ulazi ili izlazi na gospodarstva na kojima se drže svinje te osoba koje su bile u kontaktu s divljim svinjama;
 6. Onemogućavanje izravnog ili neizravnog kontakta između domaćih i divljih svinja;
 7. Zabrana klanja svinja za potrebe vlastitog domaćinstva, osim pod posebnim uvjetima.

Dodatne mjere i zabrane koje se odnose na zaražena i ugrožena područja utvrđena Naredbom NE ODNOSE SE NA POŠILJKE:

 1. Domaćih i divljih svinja koje potječu iz drugih država, a koje se uvoze u registrirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj pod stalnim veterinarskim nadzorom osim na područjima određenim u točki I. stavak 1.i 2. te provoze preko područja Republike Hrvatske, osim na područjima određenim u točki I. stavak 1. Pošiljke se moraju provoziti isključivo glavnim cestovnim ili željezničkim prometnicama bez zaustavljanja i mora biti onemogućeno da svinje koje se provoze dođu u direktan ili indirektan kontakt s drugim svinjama tijekom transporta;
 2. Domaćih i divljih svinja koje se, zbog tehnoloških razloga, upućuju iz objekata kontroliranog i zatvorenog uzgoja koji udovoljavaju biosigurnosnim mjerama propisanim Naredbom o mjerama zaštitite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2007. godini (»Narodne novine« br. 2/07 i 16/07) točka V. stavak 4. podstavak (c) u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje ili na neodgodivo klanje, po odobrenju nadležnog županijskog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima koje određuje Uprava za veterinarstvo;
 3. Drugih vrsta životinja, osim domaćih i divljih svinja, koje su uvoze u registrirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj pod stalnim veterinarskim nadzorom, provoze preko područja RH te koje se zbog tehnoloških razloga, upućuje iz objekata kontroliranog i zatvorenog uzgoja u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje ili klanje, po odobrenju nadležnog županijskog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima koje propisuje Uprava.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja