Uvid u popis birača za nacionalne manjine

01.06.2007

Uvid u popis birača za nacionalne manjine moguće je obaviti i u subotu 2. lipnja 2007. godine u vremenu od 8.00 do 17.00 sati u prostorijama Ureda (soba 14)…

U nedjelju 17. lipnja 2007. godine održati će se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijavljene su kandidature za romsku, srpsku i rusku nacionalnu manjinu.

Obavještavamo građane, pripadnike romske, srpske i ruske nacionalne manjine, da mogu obaviti uvid u popis birača u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji (soba broj 14) i u subotu 2. lipnja 2007. godine u vremenu od 8.00 do 17.00 sati kada ističe mogućnost podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak popisa birača.

Upis u popis birača može se provjeriti telefonski na broj 374-172.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja