Obavijest o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica EU

20.03.2017
na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole

10.01.2017
za školsku godinu 2017/2018.

Podaci iz matičnih ureda za 2016. godinu

10.01.2017
o broju upisa činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - srednje škole Međimurske županije školska godina 2016/2017.

13.09.2016
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - osnovne škole MŽ šk.god. 2016/2017.

01.09.2016
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Elektronička kontaktna točka

18.04.2016
Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji za službeno dopisivanje tijela državne uprave

Podaci iz matičnih ureda za 2015. godinu

18.01.2016
broju upisa činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole

15.01.2016
za školsku godinu 2016/2017.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja