Prekogranična suradnja radi pružanja boljih usluga građanima

20.09.2017
„Prekogranična regija gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju.“

Srednje škole - Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima

07.09.2017
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Objava biračima

31.08.2017
u Općini Kotoriba i Općini Podturen

Osnovne škole - Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - šk.god. 2017/2018.

29.08.2017
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Lokalni izbori 2017.

20.04.2017
Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara

20.04.2017
Grad Čakovec, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Selnica, Općina Sveta Marija, Općina Sveti Juraj na Bregu

Stambeno zbrinjavanje na prodručjima posebne državne skrbi u 2017. godini

04.04.2017
Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi dodjelom građevinskog zemljišta za 2017. godinu

Obavijest o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica EU

20.03.2017
na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole

10.01.2017
za školsku godinu 2017/2018.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja