Podaci o radu za vrijeme najavljenog štrajka

29.09.2015
 u osnovnim i srednjim školama Međimurske županije

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - osnovne škole MŽ šk.god. 2015/2016.

26.08.2015
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - srednje škole MŽ šk.god. 2015/2016.

26.08.2015
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Izbori - Općina Šenkovec

08.05.2015
...zaključen popis birača...

Izbori, nacionalne manjine

30.04.2015
za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

​Izbori - Općina Šenkovec

20.04.2015

... za članove vijeća mjesnog odbora Knezovec...

Izbori - Grad Prelog

17.04.2015
...​zaključen popis birača...

Izbori Grad Prelog

01.04.2015
... za članove vijeća mjesnih odbora ...

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi

31.03.2015

Lista prvenstva za 2015. godinu

Registar udruga građana - Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva

18.03.2015
za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja