Podaci iz matičnih ureda za 2014. godinu

26.01.2015
broju upisa činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole

19.01.2015
za školsku godinu 2015/2016.

Udruge građana, usklađenje statuta

19.01.2015
sa novim Zakonom od udrugama (NN 74/14)

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - osnovne škole MŽ šk.god. 2014/2015.

15.01.2015
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima - srednje škole MŽ šk.god. 2014/2015.

14.01.2015
Zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove Međimurske županije objavljuje Evidenciju

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora - Općina Mursko središće

08.12.2014
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 8. sjednici održanoj dana 12. studenoga 2014. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice, koji će se provesti 18. siječnja 2015. godine.

Izbori 2014 - predsjednički

25.11.2014
Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske,  koji će se održati u nedjelju 28. prosinca 2014. godine.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora - Općina Podturen

25.11.2014
Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj dana 25. rujna 2014. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Podturen za naselja: Podturen, Novakovec, Sivica, Miklavec, Celine i Ferketinec, koji će se provesti 28. prosinca 2014.

Dodjela državne nagrade za humanitarni rad u 2014.

29.10.2014
Obavijest za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrada

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja