Obrtništvo


Datoteke uz članak
Prijava za upis u Obrtni ragistar 96.50 kB
Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar 129.50 kB
Prijava za upis ortaka u Obrtni registar 63.00 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja