Obrtništvo


Obrazac 1 - Prijava za upis u Obrtni registar
Form 1   - Application for entering in the Crafts Register


Obrazac 2 - Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar
Form 2   - Application for entering of the detached plant in the Crafts Register

Obrazac 3 - Prijava za upis ortaka u Obrtni registar
Form 3   - Application for entering the partner in the Crafts Register
Datoteke uz članak
Obrazac 1 - Prijava za upis u Obrtni ragistar 96.50 kB
Form 1 18.42 kB
Obrazac 2 - Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar 129.50 kB
Form 2 14.08 kB
Obrazac 3 - Prijava za upis ortaka u Obrtni registar 44.00 kB
Form 3 13.19 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja